נגישות

תנאים כללים:

שעות הטיסה והמובילים ניתנים לשינוי ותלויים בין היתר באישורי סלוטים מרשות שדות התעופה ואישורי ביטחון

חברת טיולי אלון בע"מ היא סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים, כגון: ספקי טיסות, בתי מלון, הסעות, חבילות מיוחדות וכדומה. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם.
 
חברת טיולי אלון  בע"מ אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי חברת איסתא ישראל מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובסעיפים מידע חשוב המתייחסים למוצרים השונים.
 
מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע כנגד חברת טיולי אלון בע"מ, חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ.
 
תנאי תשלום - חברת טיולי אלון ישראל לא תידרש להחזר הפרשים כלשהם, הנובעים משינויים אלו, ללא כל קשר לתאריך ביצוע ו/או אישור ההזמנה. לנוחיותכם, עומדות לרשותכם מספר אפשרויות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי:
 
תשלום באתר:
 
תוכלו למלא את פרטי כרטיס האשראי המופיעים בטופס ההזמנה באתר ולשלוח אותם אלינו ביחד עם פרטי ההזמנה האחרים. האתר שלנו מאובטח (ראה באתר  אבטחת מידע), ופרטיכם שמורים עמנו לשימוש בלעדי עבור הזמנותיכם.
 
הקלדת פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם נועדה להקל עליכם לסיים את ההזמנה בדרך קלה ומהירה. החיוב בפועל יתבצע על ידי הסוכן האישי שלכם בטיולי אלון , רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על הזמנתכם.
 
תשלום בטלפון:
 
תוכלו להתקשר ולבצע את הזמנתכם בטלפון מול אחד מסוכני הנסיעות שלנו, לו גם תמסרו את פרטי כרטיס האשראי שלכם. החיוב בפועל יתבצע על ידי הסוכן האישי שלכם בטיולי אלון, רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על הזמנתכם.
 
 
 
מחירי השירותים:
 
מחירי השירותים המוצעים בארץ הם לרוב נמוכים מהמחירים הרשמיים של ספק השירות בחו"ל (למשל: לעומת מחירון בית המלון או החברה להשכרת רכב). עם זאת, ייתכן כי בנקודת זמן מסוימת המחירים בארץ יהיו גבוהים יותר.
 
מחירי השירותים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ובכל מקרה, המחירים הקובעים והמחייבים הם המחירים בארץ.
 
הבטחת מחיר:
 
עליית המחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיס טיסה, שובר בית המלון, שובר רכב וכדומה) כבר נמצאים בידי הנוסע. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במוקד ההזמנות, המחיר במוקד ההזמנות הוא הקובע.
 
תנאי שינוי וביטול 
 
ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן:
 
7.1 על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל עד 1.1.13 ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.
 
7.2 בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, לפקס שבראש טופס זה , אי מייל או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בסוכנות הנסיעות. סוכנות הנסיעות תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.
 
 
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יהיו 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
(
במלונות דמי הביטול מתייחסים לכל חדר)
טיולי אלון תהא רשאית לבטל עסקה:
א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.
 
 
 
מידע חשוב 
 
כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מן הארץ, אחראי בלעדית להצטייד במסמכים הבאים:
 
דרכון - וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל - 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. צלמו את דרכונכם לפני היציאה מהארץ ושימרו את הצילומים בנפרד.
 
אשרות כניסה - באחריותכם לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן תרצו לבקר. ודאו את הצורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה תרצו לבקר. מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ, גם אם מועד הביקור מאוחר ותוקף האשרה יפוג. חידוש אשרת ביקור בחו"ל קל יותר. במקרים רבים לא ניתן יהיה לקבל אשרה בחו"ל אם הבקשה המקורית לא הוגשה בארץ.
 
אישור יציאה מהארץ - חותמת אישור יציאה מצה"ל חייבת להופיע בדרכון לגברים עד גיל 45 ולנשים שאינן פטורות עד גיל 37. נדרש אישור יציאה מיוחד ליוצאים לחו"ל דרך מצרים.
 
*שימו לב. בעלי תעודות מעבר חייבים לדווח לסוכן הנסיעות מיידית!
 
ובנוסף:
 
פוליסת ביטוח רפואי - חובה! ביטוח מטען - מומלץ. סוכן הנסיעות שלנו יצביע על יתרונות הפוליסה שאנו מציעים.
 
תרופות וחיסונים - עליכם לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים במדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא. לחברת איסתא הסדר מיוחד להוזלת חבילות החיסונים עם מספר מרכזים רפואיים בארץ.
 
תשלומים - ביום ביצוע ההזמנה נדרש תשלום מקדמה, בחלק מהמוצרים נדרש תשלום מלא בגין המוצר. את יתרת התשלום יש לשלם עד שבוע עבודה לפני מועד היציאה במזומן או באמצעות כרטיס אשראי. המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער מכירה של העברות והמחאות גבוה שנקבע ביום העסקים שקדם למועד התשלום בפועל. החזר יינתן בשקלים בלבד ולפי שער מזומנים נמוך בניכוי דמי רישום, ביטול ותוספות אשראי עד 45 ימי עסקים לאחר הביטול. במקרה של ביטול מצד המארגן ובכפוף לאישורו, יוחזר לנוסע מלוא הסכום שהנוסע שילם בשקלים בלבד.
 
הבטחת מחיר - הלקוח יוכל להבטיח את הצעת המחיר שניתנה לו ביחס להזמנתו רק בהתקיים שני תנאים:
 
1) תשלום מלא בגין הנסיעה.
 
2) קבלת חומר הנסיעה ליד.
 
טיסות כללי - הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים.
 
המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך.
 
חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת ה- Code Sharing (טיסות משולבות) ואין טיולי אלון אחראית לשילובים אלו כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינויים במועדי הטיסות ו/או בחברות התעופה.
 
לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה כמו גם בחזרתה. במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה עושות חברות התעופה את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמת לנוסע.
 
כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה.
 
*לאחר ביצוע ואישורה ע"י ספקי התעופה   הלקוח יקבל את אישור ההזמנה ופירוט ישירות למייל /פקס/דואר או כל אמצעי אחר.
 
*בטיסות סדירות יקבל הלקוח את פרטי ההזמנה והטיסה מיד לאחר כירטוס ובטיסות צ'רטר יקבל הלקוח את פרטי ההזמנה וכרטיסי הטיסה רק בעת שיחרור החומר מהספקים ואישורם
 
הארוחות המסופקות בטיסות הן באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. חברת טיולי אלון אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע שיקבל אוכל מיוחד (כשר, צמחוני וכו'), גם אם הזמין אותו מראש. יש להדגיש כי קיימות טיסות שכר אשר בהן כלל לא מוגשות ארוחות.
 
מטען וכבודת יד - כרטיסי הטיסה במחלקת תיירות למרבית היעדים בעולם מתירים לנוסע כבודה במשקל של 20 ק"ג + כבודת יד במשקל 5 ק"ג בלבד. בטיסות ישירות לצפון אמריקה מתירות חברות התעופה מטען המוגדר כ - 2PC (בד"כ 2 מזוודות שמשקלן יחדיו לא עולה על 70 ק"ג).
 
חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע"פ שיקול דעתן הבלעדי.
 
אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עימו, אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף.
 
במקרים חריגים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה של חברת התעופה.
 
במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען.
 
שימו לב! תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים להטסת כבודה ולמקום ישיבה. אין אפשרות להתחייב על מקומות ישיבה מסוימים בטיסה ו/או על שורות ראשונות במטוס. הזמנת עריסת תינוק הינה בגדר בקשה בלבד ותלויה באישור חברות התעופה ובאחריותן.
 
אחריות בתי מלון - חברת טיולי אלון משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות לבין הנוסע. השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות למיניהם. טיולי טלון אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה וכו'.
 
חשוב לדעת: דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. אנו מחוייבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת.
 
מלונות בדרגתTourist Class הם בדרך כלל מלונות הדומים ברמתם ל - 2 כוכבים. מלונות אלה הם מלונות פשוטים ובסיסיים ביותר.
 
שובר המלון מזכה את הלקוח בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים בטיולי אלון.
 
השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה ללקוח כל זכות תביעה או החזר כספי.
 
שינויים/ביטולים בארץ - על הנוסע להודיע לסוכן הנסיעות על כוונתו לשנות/לבטל את ההזמנה.
 
באירופה: יש לשנות/לבטל עד 72 שעות טרם מועד הכניסה למלון.
 
בארה"ב: יש לשנות/לבטל עד 3 ימי עבודה (בארץ ובחו"ל) טרם מועד הכניסה למלון.
 
במידה ונמסרה הודעה על שינוי/ביטול פחות מן הזמן הנקוב לעיל, ייגבו דמי שינוי/ביטול בסך עלות לילה אחד לפחות של כל חדר מכל סוג שהוא.
 
דמי השינוי והביטול דלעיל ניתנים לשינוי וכפופים לשיקול דעתם של ספקי בתי המלון בחו"ל ובכל מקרה לא יחולו לגבי הזמנות בתקופות תערוכות, כנסים וחגים מיוחדים.
 
דמי הביטול למלונות בנשיונל פרקס בארה"ב וקנדה הם 21 ימים לפני ההגעה. במידה ונוסע לא הגיע למלון ולא הודיע על כך 3 ימים מראש, יחוייב בגין כל הלילות.
 
ביטולים בחו"ל - ביטול השירותים בחו"ל ע"י הנוסע ייעשה בכתב בלבד. על הנוסע לקבל אישור מהספק בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי טיפול בסך לילה אחד מתוך ההזמנה ובנוסף בדמי הביטול שיידרשו ע"י הספק בחו"ל.
 
מה חשוב לדעת לגבי בית המלון - שעת כניסה לחדרים כמקובל בעולם כולו הוא מ - 15:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן. לא ניתן להבטיח מראש קבלת חדר מוקדם יותר אלא אם משלמים על לילה נוסף.
 
הגעה מאוחרת- יש להודיע לטיולי אלון עם ביצוע ההזמנה על שעת ההגעה למלון. בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת.
 
עזיבת חדרים במלון - מתבצעת עד השעה 11:00 בצהרים וזאת ללא כל קשר למועד יציאת הטיסה חזרה. עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה. אישור הדבר תלוי בזמינות החדרים ובתפוסת המלון באותו יום.
 
ברוב המלונות מתאפשרת השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות, אך יש להיות ערים לבעייתיות הביטחונית בהשארת המטען האישי ללא השגחה ויש לדווח על כך לבודק הביטחוני בעת ההתייצבות לטיסה.
 
חדר לשלושה/ארבעה - במקרה של הזמנת חדר לשלושה/ארבעה, שימו לב! בתי המלון לרוב, נוהגים להכניס מיטה שלישית/רביעית לחדר זוגי. לעיתים המיטות הנוספות הן מיטות מתקפלות.
 
חדר זוגי - ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש.
 
היצע ע"פ הקיים(Run of the House) - הזמנות מתבצעות עבור חדר במלון אך אין באפשרות טיולי אלון להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר ע"פ דרישת הלקוח לא בקומה ולא בצד המבוקשים.
 
בקשות מיוחדות אין טיולי אלון יכולה להתחייב על בקשות מיוחדות כגון: קומה גבוהה, נוף לים או לבריכה וכו', אלא אם נתקבל והועבר תשלום בעבורם. חברתנו תשמח להעביר את בקשותיכם לספק התיירות הרלוונטי.
 
רישום יתר - במקרה של רישום יתר בבית המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון ו/או המארגן לשנות ע"פ אחריותו הבלעדית את האכסון, למלון אחר ברמה דומה. לטיולי אלון אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.
 
מיזוג אויר - אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותה של חברת טיולי אלון והיא לא תוכל לשאת בכל אחריות באשר להפעלתו של המיזוג בבית המלון. הפעלת המיזוג הינה באחריותו של בית המלון בלבד וכפופה לחוקי המדינה.
 
שירותים נוספים - שירותים נוספים בבית המלון כגון: חנייה, סאונה, חדר כושר וכו' ניתנים בחלקם תמורת תשלום.
 
בכל בעיה שמתעוררת במהלך השהייה במלון, חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר ו/או למוקד החרום של החברה שמספרו 04-6711000, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה.
 
נופשונים וחבילות נופש מיוחדות
 
טיסות
 
הטיסות הן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות. שעות הטיסה, מסלוליהן ושדות התעופה להמראה ו/או נחיתה, עלולים להשתנות, לעיתים אף ללא הודעה מוקדמת. חברת טיולי אלון אינה אחראית לשינויים במועדי הטיסות או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינוי במועדי הטיסות.
 
על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת הכרטיס ובעת אשרור הטיסה חזרה לארץ.
 
הנוסע רשאי לשאת עמו במטוס כבודה במשקל שלא יעלה על 20 ק"ג. מטען עודף יחויב בתשלום עפ"י התעריף שיקבע על ידי המוביל מעת לעת. חברת התעופה אף רשאית לסרב להוביל כבודה שמשקלה העודף עולה על 20 ק"ג.
 
הארוחות המסופקות בטיסות הן באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. חברת טיולי אלון אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע שיקבל אוכל מיוחד (כשר, צמחוני וכד'), גם אם הזמין אותו מראש. יש להדגיש כי קיימות טיסות שכר אשר בהן כלל לא מוגשות ארוחות.
 
בתי מלון
 
השעה המקובלת לכניסה לחדרים בבתי המלון היא 15:00, היציאה עד השעה 11:00, וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. במקרה של הגעה מאוחרת, בתי המלון אינם מחויבים לשמור את החדרים אחרי השעה 18:00, אלא אם כן קבלו על כך הודעה מראש.
 
מניין הימים כולל את יום היציאה מישראל ויום החזרה לישראל, גם אם הם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מישראל וחזרה נקבעים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים למלאים.
 
דירוג המלון ובסיס האירוח מצוין בשובר שבידכם. אם מצוין כי בסיס האירוח הוא חצי פנסיון, הכוונה היא (לרוב) לארוחת בוקר וארוחה עיקרית. ברוב בתי המלון הארוחה העיקרית היא ארוחת ערב, ואין אפשרות להמירה בארוחת צהרים.
 
בסיס ארוח הכל כלול משמעו 3 ארוחות ביום + שתייה קלה + הטבות נוספות הנתונות לשיקול דעתו של בית המלון בלבד.
 
החלוקה לחדרים מתבצעת על פי היצע החדרים הפנויים באותו יום, על כן אין אפשרות להבטיח מראש חדר במיקום מסוים.
 
אם הזמנתם חדר ל- 3 או 4 אנשים, קרוב לודאי שיצרפו לחדר הזוגי מיטות מתקפלות נוספות ו/או ספות נפתחות. בחדרים הזוגיים יש לרוב מיטות נפרדות, ולא מיטה זוגית כפולה. אין אפשרות להבטיח את סוג המיטות מראש.
 
רישום יתר משמעותו שהמלון בתפוסה מלאה ואין חדר פנוי למרות הזמנתכם. במקרה כזה הסוכן המקומי או בית המלון רשאים להעבירכם למלון אחר ברמה דומה.
 
מיזוג אויר קיים בחלק מבתי המלון, אך במדינות מסוימות הפעלתו נעשית במרוכז על ידי הנהלת בית המלון בשעות מוגבלות בלבד, על פי שיקול דעתם או בהתאם לתקנות המדינה.
 
נציגים וסיורים מקומיים
 
סיורי הבחירה המוצעים לנוסעים על ידי בית המלון ו/או על ידי הנציגים המקומיים של ספקי השירות, מאורגנים, נמכרים ומבוצעים על ידי משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם. לחברת טיולי אלון אין כל שליטה או אחריות על טיולים אלה.
 
אתר מאובטח - לקנייה